Send inn dine historier av UFO\'s observasjoner. Kontakt og bortføring. romvesen. Flying saucers, søkbar database

Dele med Facebook Dele med Twitter Dele med Del.icio.us Dele med MySpace Dele med Stumbleupon Dele med Diggit Dele med Reddit Skrive ut denne siden Dele med Facebook Dele med andre tjenester

UFO\'s

Den første svært publicized sighting av pilotprogrammet Kenneth Arnold på 24. juni 1947, resulterte i etableringen av begrepet ‘ flygende tallerken ’ av amerikanske aviser. Han ble sitert på tidspunktet sier formen på objektet så han var som en "skål", "skiven" eller "sektor-plate".
Begrepet UFO ble oppfunnet i 1952, for å prøve å gjenspeile bredere mangfoldet av figurer blir sett.