Lämna in dina historier om UFO\'s observationer. kontakt och bortförande. utlänningar. flygande tefat, sökbar databas

Dela med Facebook Dela med Twitter Dela med Del.icio.us Dela med MySpace Dela med Stumbleupon Dela med Diggit Dela med Reddit Skriv ut denna sida Dela med Facebook Dela med andra tjänster

UFO\'s

Första mycket uppmärksammade observationsrapport av pilotprojektet Kenneth Arnold den 24 juni 1947, resulterade i skapandet av termen ‘ flygande tefat ’ av tidningar USA. Han citerades då formen på det objekt som han såg var en "tefat", "skiva" eller "cirkel-skylt".
Termen UFO uppfanns 1952, att återspegla den bredare mångfalden former ses.